Tarieven

Praktijk voor Fysiotherapie Zandvoorterweg heeft een contract met alle Zorgverzekeraars. De voorwaarden zijn per zorgverzekeraar en per individueel verzekerde verschillend. De voorwaarden voor vergoeding van uw behandeling fysiotherapie heeft u van uw Zorgverzekeraar ontvangen met het polisblad. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Zorgverzekeraar. Controleer dus altijd zelf hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw zorgverzekering.
De door de praktijk gehanteerde tarieven zijn conform de door de zorgverzekeraars
vergoede bedragen.

maatschappijen1
maatschappijen2

© mws-webdesign.nl Contact